Naš tim - RadinPrint

Naš prodajni tim

Naš prodajni tim je pokretačka sila RadinPrinta i naša dodatna vrijednost. Profesionalnost prepoznata od naših klijenata razlog je zbog kojeg nam povjeravaju realizaciju svojih najvažnijih projekata. Neprekidno ulažemo u nove tehnologije stvarajući motivirajuće okruženje za kontinuirani društveni i profesionalni napredak.

Andrea Gotlin Skupnjak - Radin Print
Andrea Gotlin Skupnjak

Direktorica komercijale

Tel: +385 1 7772 312
Mob: +385 98 480 252
andrea.gotlin@radinprint.hr

Nikola Magyar - Radin Print
Mirela Bašić - Radin Print
Zrinka Lisac - Radin Print
Diana Tičić - Radin Print
Darko Frajt - Radin Print
Draženka Vrančić - Radin Print
Draženka Vrančić

Prodaja

Tel: +385 1 7772 322
Mob: +385 91 248 44 55
drazenka.vrancic@radinprint.hr

Petra Prokopić - Radin Print
Petra Švigir - Radin Print