Kvalitetu tvrtke RADIN PRINT d.o.o. prepoznale su institucije Europske unije koje podupiru naš projekt pod nazivom:

„RADIN PRINT - uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje u svrhu digitalne transformacije“ (NPOO.C1.1.2.R3-I3.01.0097)

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova

Projekt je odobren u sklopu natječaja „Bespovratne potpore za digitalizaciju“ (NPOO.C1.1.2.R3-I3.01) s ciljem uvođenja novih digitalnih rješenja u poslovanje ulaganjem u digitalne alate i izgradnju digitalnih kapaciteta djelatnika, kako bi se unaprijedili proizvodni postupci, poslovne i organizacijske prakse optimizacijom, transformacijom i digitalizacijom poslovnih procesa, sa svrhom provođenja digitalne transformacije što podrazumijeva promjenu postojećeg poslovnog modela, a rezultirat će povećanjem efikasnosti i produktivnosti te jačanjem tržišne pozicije tvrtke i posljedično rastom prihoda.

Konkretno, uspješnom provedbom projekta doći će do (između ostalog):

  • Rasta prihoda od prodaje.
  • Rasta prihoda od izvoza.
  • Očuvanja postojećih uz plan otvaranja novih radnih mjesta.
  • Optimizacije poslovnih procesa.
  • Povećanja resursne učinkovitosti.
  • Povećanja efikasnosti i produktivnosti.
  • Smanjenja operativnih troškova.

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 60.534,05 EUR

EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 26.634,98 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 01.01.2023. - 01.01.2024.

 

Kontakt osoba:


Kontakt relevantnih institucija:


Projekt je sufinancirala Europska unija kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.: Financira Europska unija – NextGenerationEU.

Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost RADIN PRINT d.o.o., Gospodarska ulica 9, 10431 Sveta Nedelja, Hrvatska.