Kvalitetu tvrtke RADIN PRINT d.o.o. prepoznale su institucije Europske unije koje podupiru naš projekt pod nazivom:

„Jačanje kapaciteta tvrtke Radin print za istraživanje, razvoj i inovacije (KK.03.2.2.03.0160)“

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014 – 2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz natječaj „Inovacijski vaučeri za MSP-ove (KK.03.2.2.03)“. Projekt je odobren u smislu jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacijama u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

Opis projekta

Tvrtka Radin print je jedan od lidera na tržištu grafičke industrije koja u sklopu izrade tiska okračuju listove papira na određenu širinu i duljinu. Pri tome se generira velika količina otpadnog materijala. Konkretno, riječ je papirnoj prašini i otpadnom papiru, a što generira značajan trošak zbrinjavanja i nije u skladu sa zelenom politikom tvrtke. Na tom tragu, tvrtka želi diversificirati ponudu proizvoda razvojem novih, istovremeno uklanjajući problem velikih količina otpada te usmjeravanjem na „zeleno“ sljedeći „Strategiju održivog razvoja EU“. Drugim riječima, tvrtka je željela utvrditi mogućnosti kako bi se od nusprodukata mogla stvoriti dodana vrijednost te stvoriti osnove za razvoj i proizvodnju novih proizvoda. Potrebnu ekspertizu i opremu za rad smo pronašli u Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Zavod za tehnologiju, Katedra za preradbu polimera i drva.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Ključni cilj projekta je bilo doprinijeti viziji tvrtke i ispunjenju misije stvaranjem temelja ra razvoj novih proizvoda, istovremeno uklanjajući problem velikih količina otpada te usmjeravanjem na „zeleno“ poslovanje. Na tom tragu, tvrtka je koristila uslugu Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu na osnovu čega je stekla znanja o ekološki prihvatljivoj, recikliranoj smjesi koja će se ekstrudirati ili prešati kako bi se stvorili temelji za razvoj dva (2) nova proizvoda – štapići za uši i transportne palete.
Konkretno, Fakultet strojarstva i brodogradnje je ispitao mješljivost otpadnog papira i prašine s polimernim materijalima gdje je osnovna vodilja bila primjena polimernih materijala koji se mogu reciklirati ili razgraditi na staništu. Nakon ispitivanja mješljivosti i izbora prikladnog polimernog materijala koje je moguće miješati s otpadnim papirom i prašinom, ispitala se preradljivost mješavine dok je zadnja faza bila ispitivanje mehaničkih svojstava dobivenih materijala.

Provedbom predmetnog projekta tvrtka Radin print je dokazala usmjerenost k stalnim poboljšanjima i zadovoljstvu kupaca. Riječ je o opipljivim koristima koje igraju važnu ulogu u izgradnji održivog poslovanja. Na taj se način (potencijalnim) kupcima dokazala/uje sposobnost da se ispune njihovi zahtjevi i očekivanja što će dugoročno dovesti do planiranog povećanja fizičkog obujma posla i uz to vezan rast. Konkretno, plan je:

  • Ostvariti rast prihoda od prodaje
  • Ostvariti rast prihoda od izvoza
  • Zadržavanje postojećih (190) i planirano otvaranje novih radnih mjesta

 

Ukupna vrijednost projekta:132.625,00 HRK od kojih je 74.250,00 HRK.

Razdoblje provedbe projekta: 02.12.2020. – 02.03.2021.

 

RADIN PRINT d.o.o.
Gospodarska 9
10 431 Sveta Nedelja (Grad Sveta Nedelja)
OIB 08231094036

 

Kontakt osoba:


Kontakt relevantnih institucija:


Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost RADIN PRINT d.o.o.